کفسابی در ازگل ، سوهانک ، لویزان انجام خدمات کفسابی توسط مجموعه کریمی به بهترین شکل ممکن انجام می شود. برای انجام این خدمات با استفاده از دستگاه های کفسابی ایتالیایی ، آلمانی ، ایرانی انجام می پذیرد. کفسابی اگر به صورت صحیح و درست باشد می تواند عیب و ایراد های سنگ را از بین ببرد مثلا برای اینکه سنگ