ادامه مطلب

چگونه لکه های سنگ را پاک کنیم

چگونه لکه های سنگ را پاک کنیم با توجه به نوع لکه هایی که بر روی سنگ ها ایجاد می شود می توان گفت که لکه های سنگ را می توان پاک کرد که یکسری از لکه ها با توجه به نوعی که دارند بسیار سنگ پاک می شوند و نمی توان از روش های خانگی برای پاک کردن سنگ ها

ادامه مطلب

پاک کردن چسب موکت از سنگ و سرامیک

پاک کردن چسب موکت از سنگ و سرامیک در صورتی که کف ساختمان شما سنگ یا سرامیک باشد و در هنگام نصب موکت بر روی سنگ از چسب های مخصوص به عنوان نمونه چسب 123 استفاده شده باشد و در هنگام جدا کردن چسب موکت خیلی از مواقع نمی توان چسب موکت را بدون آنکه مقداری از چسب موکت به سنگ

تماس با استادکار