پاک کردن چسب موکت از سنگ و سرامیک در صورتی که کف ساختمان شما سنگ یا سرامیک باشد و در هنگام نصب موکت بر روی سنگ از چسب های مخصوص به عنوان نمونه چسب 123 استفاده شده باشد و در هنگام جدا کردن چسب موکت خیلی از مواقع نمی توان چسب موکت را بدون آنکه مقداری از چسب موکت به سنگ