کفسابی در فرمانیه ، قیطریه ، تجریش ما در مجموعه کریمی برای شستشوی سنگ ها و کفپوش ها از خدمات کفسابی استفاده می کنیم و این خدمات را با استفاده از دستگاه های کفسابی ایتالیایی ، آلمانی و ایرانی انجام می دهیم. اگر زمان نصب سنگ های کف ساختمان ، سنگ های شما دارای پستی و بلندی ها می باشد و