کفسابی در الهیه ، ولنجک ، زعفرانیه خدمات کفسابی در مجموعه کریمی توسط دستگاه های ایتالیایی ، آلمانی و ایرانی انجام می شود و برای انجام خدمات کفسابی می توان از این دستگاه ها استفاده کرد. برای انجام کلیه خدمات کفسابی بستگی به سطح مورد نظر دارد مثلا برای سنگ ها از دستگاه های سه فاز و تک فاز استفاده می