کفسابی در نعمت آباد ، یافت آباد ، آزادی ما در مجموعه کفسابی و سنگسابی کریمی به مجموعه از خدمات کفسابی برای شستشوی کف ساختمان ها ، مجتمع های تجاری ، پاساژ ها ، برج ها ، هتل ها ، رستوران ها ، مغازه ها و … می پردازیم و ما با توجه به تجهیز دستگاه هایی که داریم سبب شده