کفسابی پشت بام ها با توجه به این که امروزه در ساختمان سازی ها با توجه به نوع سنگ هایی که در پشت بام ها استفاده می شود بسیار پر اهمیت می باشد چرا که در صنعت ساختمان سازی امروزه اکثر ساختمان ها دارای روف گاردن هستند و پشت بام ساختمان ها نسبت به گذشته بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.