کفسابی در شهریار ، اندیشه ، ملارد کفسابی در شهریار ، اندیشه ، ملارد از خدمات کفسابی ما در مجموعه کریمی به صورت دائمی در تمامی روزهای سال می باشد و حتی در روز های تعطیل سال همکاران ما برای انجام کلیه خدمات کفسابی آماده می باشند. خدمات کفسابی با استفاده از دستگاه های بزرگ کفسابی که چندین دستگاه ما برند