سنگسابی در وردآورد ، چیتگر ، شهرک استقلال ما در مجموعه سنگسابی کریمی ، در صورتی که نیاز به خدمات سنگسابی ساختمان باشد می توانیم انجام دهیم. ما با استفاده از امکانات روز دنیا و همچنین با استفاده از دستگاه های خارجی و ایرانی ساب زدن سنگ ها را انجام می دهیم. ما در مجموعه کریمی سنگسابی انواع سنگ ها و