کفسابی در کرج ، مهرشهر ، هشتگرد ما در مجموعه کریمی خدمات کفسابی را برای سنگ ها ، سرامیک ها ، انواع کفپوش ها و پارکت ها ، موزاییک ها ، بتن ها و … انجام می دهیم و هر کدام از نوع پوشش سطح زمین که نامبرده شد به نحو مخصوصی کفسابی صورت می گیرد و همچنین در مواقعی که