کفسابی در شهریار ، اندیشه ، ملارد خدمات کفسابی ما در مجموعه کریمی به صورت دائمی در تمامی روزهای سال می باشد و حتی در روز های تعطیل سال همکاران ما برای انجام کلیه خدمات کفسابی آماده می باشند. خدمات کفسابی با استفاده از دستگاه های بزرگ کفسابی که چندین دستگاه ما برند های ایتالیایی و آلمانی و همچنین چند دستگاه