سرامیک شویی زمانی که صحبت از سرامیک شویی می شود می توان این موضوع را عنوان کرد سرامیک شویی با کفسابی سرامیک متفاوت است و باید فرق بین سرامیک شویی و کفسابی سرامیک را دانست تا احیانا در امر هزینه های آنها متضرر نشوید. زمانی که شما سرامیک شویی انجام می دهید در اصل بدون اینکه لایه ای از سرامیک برداشته