کفسابی در نیروی هوایی ، پیروزی ، مجیدیه 09125795418 خدمات کفسابی شامل چه مواردی است ؟ برای انجام خدمات کفسابی محیط هایی که باید کفسابی انجام شود می تواند سطح کف و یا دیوار سنگ ، پارکت ، موزاییک ، سرامیک و … باشد که با توجه به نوع سطح کفی که وجود دارد می تواند نحوه کفسابی متفاوت باشد چرا