کفسابی در شمال ، چالوس ، رامسر خدمات کفسابی در مجموعه کریمی با استفاده از دستگاه های کفسابی ایتالیایی و آلمانی و ایرانی انجام می پذیرد و کلیه خدمات کفسابی در مجموعه توسط همکاران با تجربه انجام می شود که سال هاست در زمینه شستشوی سطح ها مختلف از قبیل : سنگ ها ، سرامیک ها ، کفپوش ها و پارکت