کفسابی در انقلاب ، جمهوری ، مولوی ما در مجموعه سنگسابی و کفسابی و نماشویی کریمی به خدمات تمیز کاری سنگ ها و سرامیک ها می پردازیم و مدت هاست که با توجه به رضایت مشتریان در امر خدمات سنگسابی و کفسابی و نماشویی به این امر در منطقه های انقلاب و جمهوری و مولوی بسیار پر قدرت ادامه پیدا کرده