ادامه مطلب

ساب زدن دستی سنگ کابینت

ساب زنی دستی چیست ؟ ساب زدن دستی سنگ کابینت زمانی که برای قسمتی از خانه که دستگاه نمی تواند ساب بزند از دستگاه های مخصوصی که به صورت دستی از آن یاد می شود و مانند دستگاه های بزرگ از لقمه ساب ها برای ساب زدن استفاده می کند. به عنوان مثال برای کنج خانه ها ، پله ها و

ادامه مطلب

سنگ سابی ساختمان

سنگسابی ساختمان خدمات سنگسابی برای ساختمان ها بر روی سنگهای کف و دیوار ساختمان انجام می شود که این خدمات برای سطح های کف ساختمان به وسیله دستگاه های کفسابی بزرگ که اصولا سه فاز و یا تک فاز هستند استفاده می شود ولی برای سطح های دیوار سنگسابی به وسیله دستگاه سنگسابی دستی استفاده می شود. برای انجام خدمات سنگسابی

تماس با استادکار