ادامه مطلب

خدمات کفسابی

خدمات کفسابی برای انجام خدمات کفسابی همانطور که می دانید از دستگاه های سه فاز و تک فاز استفاده می شود و مجموعه کریمی با توجه به اینکه متقاضی امکان فرآهم چه نوع برقی را دارد از دستگاه های سه فاز و تک فاز بهره می برد و در صورتی که نیاز باشد کار با دستگاه های ساب زنی دستی انجام

ادامه مطلب

ساب زدن سنگ ها

ساب زدن سنگ ها اگر بخواهیم برای ساب زدن سنگ ها به صورت عامیانه یک تعریف داشته باشیم و از نحوه فعالیت ساب زدن آشنا شویم می توان گفت که یک لایه روبی بسیار نازک از سنگ می باشد که توسط دستگاه ساب زنی انجام می گیرد. زمانی که شما برای سنگ های خود که همطراز نیستند و پستی و بلندی

تماس مستقیم