شستشوی نمای آجری ما در مجموعه نماشویی کریمی اقدام به شستشوی نمای آجری ساختمان ها می کنیم که با توجه به بافت هایی که نماهای آجری دارند سبب می شود که سریعا آلودگی های موجود در هوا و همچنین هنگام باران گرد و خاک های موجود در زمین را به خود جذب کند و پس از باران و برف ، در