پولیش سنگ در صورتی که دقت کرده باشید بعضی از سنگ های ساختمان بعد از مدتی استفاده از آنها زمانی که کار شستشوی آنها را انجام میدهیم براقیت و شفافیت روز اول را ندارند و همین موضوع سبب می شود که مالک ساختمان از سنگ ها ناامید شود و حس خوبی را از سنگ های خود نگیرد در همچین مواقعی به