کفسابی پارکت در اکثر خانه ها به دلیل محبوبیتی که چوب بین افراد جامعه دارد سبب شده است که مردم از پارکت ها به عنوان کفپوش استفاده کنند. البته که برای کفسابی انواع کفپوش پارکت ما در در مجموعه کفسابی و سنگ سابی کریمی می توانیم شما را به همراهی کرده و در صورتی که می خواهید اطلاعاتی در مورد کف